Marija Blūma-Kauliņa

Sistēmfenomenoloģe, jeb sistēmiskā konsultante un bioenerģētiķe.

Cilvēka veselumu veido gan fiziskā veselība, gan sakārtota enerģētiskā pasaule,

 

savākta vienkopus izkaisītā uzmanība un informatīvā lauka daļas, izlīdzinātas attiecības dzimtā, izlīgts ar pagātni un pasauli, atrasts kontakts ar savu būtību. Cilvēka paša enerģētisko lauku kārto bioenerģētikas seansos, bet sarežģītākus problēmu cēloņus, kas saistās ar dzimtas un dvēseles pagātnes traumām un nepilnībām, var atrisināt sistēmfenomenoloģijas konsultācijās.

Mani skolotāji un izglītība: personības attīstības jomā – prof. Sergejs Strekalovs (St.Pētrburga) – elpošanas tehnikas un tanspersonālās psiholoģijas semināri par dažādām tēmām; Lucija Sanaja (Lietuva) – šamanisma prakses un sistēmiskie uzstādījumi; Gunta Jākobsone (Latvija) – sistēmfenomenoloģiskā konsultēšana pēc B.Hellingera metodes. Dažādi kursi un semināri Latvijā, Lietuvā, Igaunijā.

2005.gadā pēc mācībām centrā “Akvilona” ieguvu VdzL sertifikātu Nr.0059 dziednieka un bioenerģētiķa darbam;

2016.gadā, ieguvu Sistēmisko risinājumu asociācijas sertifikātu Nr. SRA 007 sistēmisko sakārtojumu konsultanta darbam.

Šobrīd esmu lektore mācību centrā ” Kosmozofijas institūts Saskarsme” un Sistēmfenomenoloģijas biedrības valdē.  Darbā ar cilvēkiem izmantoju enerģētikas un uzmanības vingrinājumus, elpošanas tehnikas, mākslas terapiju, dabas spēkus. Man tuvas šamaniskajam pasaules skatījumam atbilstošās prakses, kas balstās uz izpratni par visa dzīvā apgarotību un savstarpēju vienotību. Praktizēju iekšējos transa ceļojumus, kā arī dvēseles daļu sakārtošanas metodes. Ikdienā gatavoju zāļu tējas no savā apkārtnē augošajiem un dārzā ieaudzētajiem augiem.