Gunita Kleinberga

Psiholoģija mani ir interesējusi jau kopš 10. klases, kad pieņēmu lēmumu savu profesionālo darbību saistīt ar psiholoģiju. Kopš 10. klases ir pagājuši vairāk kā 20 gadi un es esmu šajā laikā ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā, esmu kognitīvi biheiviorālā terapeite, Marte Meo terapeite un turpinu papildināt savas zināšanas psiholoģijas jomā, jo cilvēku attīstība un ikdiena ir interesanta un uzmanības vērta. 

Mēs visi ikdienā saskaramies ar grūtībām un drosme ir tās atzīt un risināt.

 Izglītība:

·       Kognitīvi biheiviorālā terapija psihoterapeita sertifikāts

·       Maģistra grāds psiholoģijā

·       Bakalaura grāds psiholoģijā

Pēcdiploma izglītība:

·       Marte Meo terapeite

·       Terapeitiskās spēles apmācība

·       Sertifikāts par tiesībām vadīt vecāku apmācību programmu  “Bērnu emocionālā audzināšana”