Reiki dziedniecība

Piedāvā – Inga Muška

Reiki ir dziedniecības metode, kura norisinās bez iejaukšanās cilvēka ķermenī, es izmantojot savas rokas (plaukstas), pielietojot Reiki tehnoloģijas un metodes, aktivizēju tajās dzīvības enerģijas. Virzot savas rokas pāri cilvēka ķermenim, pēc savstarpējās pievilkšanās spēka principa arī otrā cilvēkā atsaucās un aktivizējās dzīvības enerģija un, vadot ar rokām to pa cilvēka ķermeni uz vajadzīgajām jeb ievainotajām vietām, ķermenis veic pašizdziedināšanās funkcijas pats caur sevi un saviem resursiem – neko otram nedodu, neko no otra neņemu, tikai izmantoju klientā esošos resursus, vadot tos uz cietušajām zonām, veicinu ķermeņa pašizdziedināšanās, harmonizēšanās, balansēšanās funkcijas. Reiki dziedniecības metode ir viena no visefektīvākajām dziedniecības metodēm un norisinās tikai un vienīgi atbilstoši cilvēka esošajiem dabas procesiem – kā vienotu kopumu, līdz ar to tas notiek absolūti dabiski un tajā nav iejaukšanās, nav dalīšanas, kas nodrošina ķermeņa dziedināšanos kā kopumu. Strādājot ar fizisko ķermeni – sakārtojas arī emocionālais, mentālais, garīgais, sāpju, sajūtu un citi ķermeņi vienlaicīgi. Jo Reiki metode darbojas uz cilvēka kopumu kā tādu neatdalot vienu cilvēka struktūru no citas. Līdz ar to tā ir harmonizējoša, balansējoša, sakārtojoša, strukturējoša dziedniecības metode bez iespējas kaitēt. Pielīdzinot cilvēka ķermeni bērnu šūpolēm (svariem līdzīgām) un iedomājoties ka šūpoļu dēļa vietā ir rene, kurā ir cilvēka dzīvības enerģija, ja cilvēks atrodas nelīdzsvarotā stāvoklī, šī enerģija ieplūst tajā renes galā, kurš ir uz leju un tajā, kurš ir uz augšu šī enerģija nokļūt nespēj, kamēr nav panākts, ka rene atrodas paralēli zemei un enerģijas izplūst pa reni viendabīgi un ir līdzsvarā, nosedzot visu reni kopumā. Cilvēka ķermenī ir tieši tas pats un Reiki dziedniecības metode ir tā, kas šo cilvēka ķermeni līdzsvaro, izpludinot tā enerģijas viendabīgi pa visu ķermeni, tādējādi nodrošinot apgādi arī tām zonām, kuras ir bijušas skartas kādos procesos, nodrošinot ķermeņa harmonizāciju, līdzsvarošanos un pašizdziedināšanos.