Terapeitiskā spēle

Terapeitiskās spēles mērķis ir uzlabot bērna piesaisti, pašvērtējumu un uzticēšanos citiem, kā arī veicināt bērna pozitīvu iesaistīšanos attiecībās ar citiem cilvēkiem un veicināt pozitīvu attiecību attīstību.
Terapija palīdz bērnam veidot veselīgu pašapziņu un uzticēšanos attiecībās. Metodi var izmantot gan strādājot ar visiem ģimenes locekļiem, gan darbojoties ar bērnu individuāli. Terapeitiskā spēle un MIM ir īpaši piemērota bērniem no 0 līdz 7 gadu vecumam, bet to var veiksmīgi izmantot arī ar vecākiem bērniem un pusaudžiem.
Medicīniski ir izpētīts un pierādīts, ka zīdaiņa smadzeņu attīstību ietekmē attiecību kvalitāte ar vecākiem (primārajiem aprūpētājiem). Droša pieķeršanās, piesaiste veicina smadzeņu labās puslodes limbiskās sistēmas attīstību, kura ir atbildīga par emocionālo attīstību un spēju socializēties. Jaunākie pētījumi smadzeņu darbībā ir pierādījuši, ka terapeitiskā spēle ir efektīva bērniem ar atšķirīgām grūtībām, tā iedarbojas uz nepieciešamajām smadzeņu zonām un bērns:

 1. Iegūst labāku emocionālo pašsajūtu;
 2. Uzlabojas mācību sasniegumi;
 3. Veiksmīgāk veido starppersonu attiecības.

 

Terapeitisko spēli izmanto terapeitiskajās programmās ar audžu ģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Terapeitiskā spēle ir lietderīga terapeitiska programma bērniem ar dažādiem sociāliem un emocionāliem traucējumiem. Tā kalpo arī kā preventīva programma, lai stiprinātu vecāku- bērnu attiecības dažāda riska un stresa situācijās.
 Terapijas pamatplāns:
No 18-24 sesijas, kuras katra ir 45 minūtes, kam seko izvērtējuma sesijas reizi ceturksnī nākamā gada laikā.

 • Pirmā tikšanās ir intervija ar māti un/vai tēvu (aizbildņiem, audžuvecākiem vai citu personu, kas ir bērna galvenais aprūpētājs).
 • Otras tikšanās laikā viens no vecākiem un bērns piedalās Maršaka interakcijas metodē.
 • Trešās tikšanās laikā otrs no vecākiem un bērns piedalās Maršaka interakcijas metodē.
 • Ceturtajā sesijā vecākiem tiek sniegta atgriezeniskā saite – rezultāti.

Turpmākās  sesijās  nodarbībās tiek iesaistīti terapeitiskās spēles elementi, ik pēc 3 – 4 sesijām tiekoties tikai ar vecākiem un pārrunājot progresu un mērķus vēlamā rezultāta sasniegšanai, atkarībā no mērķa un grūtības sesiju skaits var tikt palielināts.
Terapeitiskās spēles (Theraplay) pieeja ir strukturēta spēļu terapija bērniem un vecākiem. Tā ir balstīta uz veselīgu bērnu un vecāku savstarpējo mijiedarbību, ir aktīva, iesaistoša, jautra, fiziska, personīga un rotaļīga. Terapeitiskajā spēlē liela nozīme ir dažāda veida pieskārieniem. Mērķis: uzlabot emocionālo piesaisti (t.s. pieķeršanos), bērna pašvērtējumu un uzticēšanos citiem. Turklāt, līdztekus citiem ieguvumiem, labas attiecības ar vecākiem nodrošina bērna spēju labāk risināt dažādas situācijas.
Terapeitiskās spēles ieguvumi:

 • vecāku – bērnu attiecību uzlabošana, stiprināšana;
 • drošas piesaistes (emocionālās pieķeršanās) veidošana;
 • bērna iekšējās drošības un pārliecības par sevi stiprināšana;
 • bērna spējas veidot labākas sociālās attiecības, empātijas spējas attīstīšana.
 • Īpaši lietderīga šādos gadījumos:
 • vecāku-bērnu attiecībās ir piedzīvots zaudējums, trauma vai atšķirtība;
 • adopcijas/aizbildņu/audžu ģimenes gadījumā;
 • trauma vai paaugstināts stress;
 • bērniem ar UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms);
 • agresīviem bērniem, bērniem ar lielām dusmu lēkmēm;
 • pārmērīga nepaklausība, naidīga uzvedība pret autoritātēm;
 • noslēgtiem, izteikti kautrīgiem bērniem;
 • bērniem ar depresīvu, izteikti nomāktu uzvedību;
 • dažādu baiļu (fobiju) gadījumā;
 • bērniem, kuriem ir grūtības iekļauties sabiedrībā, socializēties un veidot draudzības;
 • bērniem ar attīstības traucējumiem, arī autisma gadījumā.

 

Konsultē psiholoģe:

Amanda Zariņa (latviešu un krievu valodā)

 

 

Skatīt pieņemšanas laikus

Jautājumi / Atbildes

Ar prieku atbildēsim uz visiem jūs interesējošajiem jautājumiem. Lūdzu norādiet savu vārdu, e-pastu, un jautājumu vai problēmas aprakstu. Atbildi nosūtīsim uz norādīto e-pastu. Ja vēlaties saņemt atbildi nekavējoties, lūdzu sazinieties ar mums izmantojot lapas augšā norādīto kontaktinformāciju.

*

Lūdzu aprēķini! 3 + 5 =