Kognitīvi biheivorālā terapija

Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) ir strukturēta īstermiņa terapija, kas virzīta uz konkrētu terapijas mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu. Terapeits palīdz apgūt un praktizēt jaunus reakcijas veidus, ne vien konsultācijas laikā, bet arī ārpus tās. Tādā veidā ātrāk tiek atrisinātas reālās grūtības, kas traucē ikdienas dzīvē. Terapijas veids palīdz cilvēkam saprast, ko viņš domā par sevi, pasauli un citiem cilvēkiem un kā tas, ko viņš domā, ietekmē viņa jūtas un rīcību. Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) ir viena no efektīvākajām psihoterapijas formām, tā balstās nevis uz kāda konkrēta notikuma, fakta analīzi, bet uz to, kā cilvēks ir uztvēris un sapratis notiekošo un, atbilstoši šai uztverei, reaģējis, rīkojies.

Saskatot saistību starp domām, jūtām un uzvedību un mainot nederīgus, traucējošus (maladatīvus) domāšanas veidus, KBT palīdz klientam pašam nonākt līdz jauniem savas problēmas risināšanas veidiem.

Kognitīvi biheiviorālajā terapijā sarunas starp klientu un terapeitu parasti nav vērstas uz pagātni, bērnību, kā tas ir dažās psihoterapijas jomās. Bērnības pieredze tiek aplūkota tik daudz, lai izprastu tās ietekmi uz pašreizējām problēmām. Galvenokārt sarunas koncentrējas uz cilvēka grūtībām, problēmām un panākumiem, kas ir pašlaik, un uz prasmēm, kuras personai nepieciešams apgūt, lai risinātu savas grūtības.

Ir cieša saikne starp to, ko cilvēks domā un to, kā viņš jūtas un rīkojas (uzvedas, reaģē). Šo izveidojušos saikni ir iespējams mainīt, respektīvi, izprotot (kas man liek domāt tikai tā un ne citādi?) un mainot (kādi vēl var būt varianti, ko man tas nozīmēs?) uztveres un domāšanas veidu un tas rada izmaiņas cilvēka noskaņojumā un emociju izpausmēs, tas maina arī uzvedību. Lai iemācītos savādāk reaģēt, nepieciešams dzirdēt savas domas, atklāt un saprast savas jūtas, KBT terapeits palīdz šajā procesā.

 Kognitīvi biheiviorālās terapijas process:

Terapija ir strukturēta, cilvēks tiek informēts par šo struktūru.

KBT tiek izvirzīts konkrēts mērķis, ko cilvēks vēlētos sasniegt, no kādām konkrētām grūtībām atbrīvoties.
Kognitīvi biheiviorālajai terapijai raksturīgs tas, ka tiek uzdoti mājasdarbi uzvedības eksperimenti.  Mājasdarbi palīdz uzturēt saikni starp sesijām, izvērtēt konkrētas sajūtas, pārliecināties par domām vai pieņēmumiem vai praktizēt citas lietas, kuras ir būtiskas konkrētajā situācijā.

Kognitīvi biheiviorālajā terapijā uzsvars tiek likts uz specifiskām problēmām (piemēram, depresija, panikas lēkmes, sociālā fobija, u.c), īpašu uzmanību pievēršot dažādiem simptomiem (piem., nomākts garastāvoklis, negatīvas domas, sirdsklauves, svīšana, u.c.). Pieejas metodes tiek balstītas uz principu “šeit un tagad”, terapijas galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkam panākt vēlamās pārmaiņas savā dzīvē.

Terapijā nozīmīga daļa uzmanības tiek pievērsta iespējai apgūt jauno adaptīvo uzvedību, līdz ar to, nostiprināt jauno modeli, pārbaudīt kā tas strādā, kādas pārmaiņas ienes un pārnest šīs pārmaiņas ārpus terapijas vides. Tātad, jau terapijas laikā iespējams pārliecināties par izmaiņām un tās nostiprināt.
Kognitīvi biheiviorālā terapija piemērota šādos gadījumos:

 • Trauksmes, bailes, panikas lēkmes,
 • diagnosticēta veģetatīvā distonija
 • Miega traucejumi
 • Sociālā trauksme, agorafobija;
 • Dažādas fobijas;
 • Depresija, nomākts garastāvoklis;
 • Ēšanas traucējumi (anoreksija, bulīmija);
 • Obsesīvi kompulsīvie traucējumi – uzmācīgas domas kopā ar rituālām darbībām;
 • Pārlieku liels kautrīgums, zems pašvērtējums, nedrošība;
 • Atkarības problēmas;
 • Arī citos gadījumos, precīzāku informāciju par palīdzēšanas iespējām sniegs terapeits.

Ar šo metodi nodarbojas psiholoģe Gunita Kleinberga!