Mandala dejas

Mandala deja- tā ir dziļa prakse-darbs ar enerģiju. Sievietes ķermeņa pārmaiņas un transformācija saskaņā ar dabas spēku, kas jau ir sievietēs no pirmsākuma. Sievietes dabas un tās būtības atklāšana. Sevi kā Dievietes iepazīšana.

Mandala deja –tas ir process, kas sakārto enerģijas visos līmeņos, tā ir ķermeņa un dvēseles ārstēšana.  Caur to notiek atbrīvošanās no problēmām, kas slēpjas mūsu atmiņas dziļumos. Tā ir savienošanās ne tikai ar savu sievišķīgo būtību, bet arī ar ar visām sievietes izpausmēm Visumā. Deja ir izveidota pēc „dzīvības zieda” principa, kas atbilst sakrālajai ģeometrijai. Mūsu ķermenī ir dzīvības centri – septiņas čakras. Mēs izdejojam ķermenī astotnieka, apļa, spirāles un viļņa struktūru. Pamatforma ir astotnieks caur, kuru savienojas visi centri un virzieni, izveidojas mūsu enerģijas līdzsvars.

Pasniedzēja – Sandra Lasmane