Koučings

Piedāvā – Inga Muška.

Koučings tāpat kā visas metodes, ko pielietoju savā praksē ir bāzētas uz manu neiejaukšanos otrā cilvēkā – jeb balstītas tikai un vienīgi uz pašizdziedināšanos, pašsakārtošanos un pašvadību. Koučings ir metode ar kuras palīdzību, pielietojot dažādas tehnikas – vizualizācija, jautājumu veidošana un uzdošana, analīze, domu strukturēšana un vēl daudzas citas metodes, palīdz atrast atbildes uz aktuālajiem jautājumiem caur sevi pašu – atklājot savus iekšējos resursus, rodot risinājumus, sev atbilstošās metodes, nodrošinot savu resursu vadību atbilstoši savām spējām, raksturam, ieradumiem, ikdienai un laika menedžmentam. Palīdz sakārtot un strukturēt problēmsituācijas, sasniegt mērķus, plānot, radīt, atrast savu sirds un dzīves aicinājumu, sakārtot attiecības un vēl daudz ko citu.

Koučings (atsevišķi no dziedniecības) būs noderīgs ja:

  • Ir neskaidrības kādā situācijā (attiecībās, personīgajā dzīvē, sevis meklējumos, sava aicinājuma meklējumos, neskaidrība cēloņos, kas rada situācijas dzīvē, kas atkārtojas u.c.);
  • Mērķa sasniegšanai, plānošanai, personīgo un citu resursu vadībai, laika menedžmentam;
  • Dzīves līdzsvarošanai un harmonizēšanai – veidojot sev izpratni par savas dzīves struktūru, saturu, atbildības zonām, sfērām un to savstarpējo balansēšanu, dzīves kvalitātes uzlabošanai un cēloņu-seku sakarību noteikšanai un to novēršanai;
  • Nākotnes plānošanai;
  • Savu uzvedības, rīcības, ieradumu kopsakarības apzināšanas un novirzīšana resursos dzīves mērķu sasniegšanā, izmaiņu ieviešanā – sevī kā vienotā kopumā. Ķermeņa un emociju saistību apzināšanās un to novirzīšana resursos jeb dzīves kvalitāti veicinošajos faktoros.