Helingera metode jeb sistēmfenomenoloģija

Cilvēka veselumu veido gan fiziskā veselība, gan sakārtota enerģētiskā pasaule, savākta vienkopus izkaisītā uzmanība un informatīvā lauka daļas, izlīdzinātas attiecības dzimtā, izlīgts ar pagātni un pasauli, atrasts kontakts ar savu būtību. Cilvēka paša enerģētisko lauku kārto bioenerģētikas seansos, bet sarežģītākus problēmu cēloņus, kas saistās ar dzimtas un dvēseles pagātnes traumām un nepilnībām, var atrisināt sistēmfenomenoloģijas konsultācijās.

Sistēmfenomenoloģija, jeb sistēmiskie sakārtojumi

Mēs nenākam pasaulē kā baltas lapas, bet gan kā lielu sistēmu – dzimtas un dvēseles loku apzinīgas sastāvdaļas. Kā mūsu fiziskos ķermeņus veido vecāku ģenētiskais mantojums, tāpat mums ir no pagātnes enerģētiski un garīgi mantotie ķermeņi. Reizēm mūsu dzīves sarežģījumiem un veselības problēmām cēlonis ir nesakārtotas attiecības tālā pagātnē, pat tādos laikos, ko mēs ar prātu neapzināmies. Sakārtojot savus sistēmiskos laukus, atrisinās jautājumi, uz ko nav rastas atbildes gadiem ilgi. To panāk, izmantojot mūsdienīgas psiho-enerģētiskas prakses, ko sauc par sistēmiskajiem sakārtojumiem. Mācība, kas dod tiem pamatu, ir sistēmfenomenoloģija – tā apskata cilvēka dzīvi, attiecības, notikumus un veselības simptomus kontekstā ar dzimtas un dvēseles pagātnes samezglojumiem.

Šī nav ne psiholoģijas nozare, ne dziedniecība, bet gan darbs ar energoinformatīvo lauku, kas mēdz risināt gan psiholoģiskas, gan sociālas, gan garīgas, gan fiziskās veselības problēmas. Pazīstamākā no šīm metodēm ir Helingera metode.

Sistēmiskie sakārtojumi notiek gan individuālā darbā ar konsultantu, gan grupā. Tie ietekmē gan klienta dzīvi, emocijas un veselību, gan ar viņu saistīto cilvēku un procesu (ģimene, attiecības, organizācijas) norises – dažreiz rezultāts redzams ļoti ātri, dažās stundās, citos gadījumos tie var būt arī pāris gadi. Kompleksos gadījumos situācija sakārtojas pēc vairākiem sakārtojumu seansiem, bet vienkāršākos pietiek ar vienu reizi.

Individuālajā konsultācijā notiek energoinformatīvo lauku kārtošanas darbs, intensīvi sadarbojoties klientam un konsultantam, kā sistēmas elementus izmantojot dažādus priekšmetus, figūriņas, papīra lapas un citus apkārtējās vides elementus. Individuālo konsultāciju priekšrocība ir konfidencialitāte, dziļums un aktīva paša klienta dalība risinājuma gaitā. Reizēm pēc individuāla darba var izvēlēties paplašinātu darbu un sakārtotā lauka nostiprināšanu, piedaloties sakārtojumu grupā.

Grupas darbā kā sistēmas elementi darbojas klātesošie cilvēki, kas telpā kustas, runā un jūt reālas sajūtas un piedzīvo patiesas emocijas. Dalībnieku skaits var būt dažāds, no 3 līdz pat 20 cilvēkiem. Sakārtojuma darbs balstās uz sajūtām, uz emocijām, uz to, ko piedzīvo katrs tā dalībnieks. Jebkuras darbības, ko veic dalībnieks, notiek pilnīgā saskaņā ar viņa tā brīža izjūtām – šī ir vispatiesākā no visām terapijas metodēm.

Sistēmas sakārtošana neatceļ darbu ar sevi, savas veselības un prāta kopšanu, bet tā nodrošina stabilitāti un sistēmisko atbalstu šīm darbībām.

Sistēmfenomenoloģija Jums noderēs šādos gadījumos:

 • Atkārtojas fizisko saslimšanu simptomi, slimība ik pa laikam atgriežas
 • Nedarbojas tradicionālās medicīnas vai dziedniecības metodes
 • Regulāri slimo pirmsskolas vecuma bērni – sakārtojums jāveic vecākiem
 • Ir dzimtā mantotas psiholoģiskas vai fiziskas problēmas
 • Dzīves sižeti atkārtojās, neskatoties un psiholoģisko pilnveidošanos
 • Apkārt notiek neloģiskas, nepatīkamas sakritību virknes
 • Attiecībās ar cilvēkiem rodas nemotivētas nesaskaņas
 • Atkārtojas dzimtas attiecību modeļi, arī personīgi nenovērotie
 • Ilgstoši nerisinās sociāli materiālas problēmas
 • Ir sajūta, ka tiek dzīvota “ne sava” dzīve
 • Ir grūtības atrast savu vietu dzīvē
 • Nav intereses par dzīvi

 

Vada Marija Blūma-Kauliņa