Biodanza nodarbības vecākiem un bērniem

Laimīgiem vecākiem un laimīgiem bērniem –

10 rotaļāšanās nodarbības ar kustībām, mūziku un zīmēšanu

Otrdienās dienās no plkst 12. – 13

Katrs bērniņš ir piedzimis ar ticību, ka viņa vecāki ir paši svarīgākie un šī Pasaule ir vislabākā vieta, kur dzīvot. Katra vecāka sapnis ir savu bērnu izaudzināt par veselu un Laimīgu Cilvēku. Tas nav vienkārši, bet ir iespējams! Ir tikai jāatrod veids, kā sarunāties ar savu bērnu sirds līmenī – valodā kuru katra dzīva būtne saprot arī bez vārdiem!

Bērna valoda ir spēlēšanās un rotaļāšanās, un ķermenis – pats svarīgākais “domāšanas orgāns” un tas nozīmē, ka “runātos” ar savu bērnu, vecākam (un arī skolotājam) ir jābūt pieejām savai ķermeņa uztverei bez prāta racionālās apstrādes – ar spēju patiesi just un pieredzēt.

Rotaļājoties kopā ar vecākiem tiek apmierināta bērna galvenā vajadzība – kontakts un saskarsme. Tā ir vitālāla nepieciešamība, jo bez tās tiek kavēta bērna veselīga attīstība. Tieši tādēļ bērni intuitīvi bieži vien “nevēlas” spēlēties patstāvīgi.

Pētījumi par spēlēšanos un bērna attīstību norāda uz brīvo un radošo rotaļu nozīmīgumu, jo šādi bērns atklāj savas izjūtas, atbrīvo savu sasprindzinājumu, agresīvās tendences, nepārliecinātību, bailes, mācās tās apzināties un kontrolēt. Rotaļā var justies psiholoģiski drošāk, kā esot reālās grūtībās, un izpaužot ar šīm grūtībām saistītās jūtas un emocijas, tiek iegūta pieredze, ka problēmas ir iespējams atrisināt arī dzīvē! Piemēram, izspēlējot agresiju, nekādā veidā netiek vairota bērna agresija, jo visbiežāk tā nav vēlme iznīcināt, bet bērna iekšēja vajadzība pēc patstāvības, pašapliecināšanās, vēlme pēc autonomijas. Patiesā cilvēka potenciāla attīstība prasa, lai katrs darbojamies savā vārdā, nevis pasīvi pakļaujamies ārējās vides ietekmēm.

Ja audzināšanā galvenā vieta tiek atvēlēta intelektuālām zināšanām, bērns tiek iemācīts piešķirt prātam pārsvaru pār jūtām, emocijām, un iemācās, ka prāta konstrukcijas un loģiski spriedumi ir vērtība, bet savām patiesajām vajadzībām un vēlmēm, radošumam un iztēlei atliek maznozīmīga vieta.

10 BIODANZA nodarbības vecākiem un bērniem  (2,5 – 6 g.v)

Šīs nodarbības ir vecāka un bērna (cilvēka un cilvēka) satikšanās “šeit un tagad”, kurā caur stāstu, mūziku, kopīgām kustību rotaļām un zīmēšanu ir iespējams jaunā kvalitātē iepazīt vienam otru, izzināt savas sajūtas un vajadzības. Caur šo kopīgo pieredzi attiecībās ienāk vairāk draudzīguma, attiecību siltuma, mīlestības, dabīguma, rotaļīguma un prieka. Īpaši būtiska ir iespēja izpaust sevi caur savām patiesajām jūtām un emocijām.

Nodarbība ir  apm. 60 minūšu gara, sastāv no 3 daļām un katrai ir atbilstošs stāsts par dažādiem piedzīvojumiem un ceļojumiem, ar ideju par kādu patiesu dzīves vērtību (piem. draudzību, izpalīdzību, drosmi, mīlestību, u.c.)

  1. daļa (sēžot aplī) – stāsts un aicinājums uz sarunu
  2. daļa (kustību daļa) – nodarbības tematikai atbilstošas “dejas” ar mūziku
  3. daļa (zīmēšana) – aicinājums uzzīmēt kādu atmiņā saglabātu nodarbības brīdi

Kas nepieciešams nodarbībā: Kustībai ērts apģērbs, darbojamies ar basām kājām, vai zeķītēs ar neslīdošu pēdas daļu. Vēlams paņemt ūdeni, ko padzerties nodarbības laikā.

Vadītāja: Kristiāna Kalniņa

Sertificēta biodanza vadītāja ar 6 gadu pieredzi, Bērnu medicīnas māsa un pedagogs pamatskolā. Profesionālais bakalaura grāds Māszinībās (RSU), profesionālais maģistra grādu veselības aprūpē (RSU), diplomēta deju un kustību terapeite. Papildizglītība: Tanzpro-Biodanza for children®; EMYK® – stresa faktoru samazināšanas programma bērniem; STRAIMY® „Ekspedīcija stresa kalnā” (stresa samazināšanas treniņš ar jogas elementiem pieaugušajiem); “Cienoša komunikācija”- Empātijas skolas verbālās daļas® programma bērniem un pieaugušajiem; Klīniskā un sociālā biodanza; Sistēmfemenoloģiskā konsultēšana pēc Helingera metodes.

Vairāk par vadītāju: http://kristiana.biodanzalatvia.lv/lv

Vairāk par metodi: http://biodanzalatvia.lv/